JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / JAVNE NABAVKE / NABAVKE MALE VREDNOSTI

NABAVKE MALE VREDNOSTIJAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 26.10.2017. godine

Javna nabavka:

JN MV 28/17

Predmet javne nabavke:

Nabavka ulja i maziva za vozila i građevinske mašine.

Datum:

26.10.2017. godinaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.10.2017. godine

Javna nabavka:

JN MV 25/17

Predmet javne nabavke:

Nabavka soli za zimsko održavanjekolovoza ulica i puteva u Gornjem Milanovcu

Datum:

10.10.2017. godinaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.10.2017. godine

Javna nabavka:

JN MV 26/17

Predmet javne nabavke:

Nabavka Materijala Za Zimsko Održavanje Puteva - Nabavka Rizle, U Gornjem Milanovcu

Datum:

10.10.2017. godina

GALERIJA SA TERENA

NABAVKE

MALE VREDNOSTI

#mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: office@jp-gm.org Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.11.2017. godine

Javna nabavka:

JN MV 31/17

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za zimsko održavanje puteva nabavka rizle u Gornjem Milanovcu

Datum:

20.11.2017. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.01.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 5/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka usluge osiguranja vozila

Datum:

22.01.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.01.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 4/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka rezervnih delova za vozila I građevinske mašine

Datum:

23.01.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 29.01.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 8/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka auto guma

Datum:

29.01.2018. godina

ODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČUPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 02.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 09-18

Predmet javne nabavke:

Popravka i održavanje vozila i građevinske mašine

Datum:

02.02.2018. godinaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 06.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 10-18

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju

Datum:

06.02.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA IZMENA DOKUMENTACIJEPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 21.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 06-18

Predmet javne nabavke:

Nabavka hardvera za SMS naplatu

Datum:

21.02.2018. godinaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 21.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 12-18

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za investicioni održavanje

Datum:

22.02.2018. godina

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVORPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 28.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 14-18

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za iodržavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Datum:

28.02.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 03.03.2018. godine

Javna nabavka:

JN MV 15-18

Predmet javne nabavke:

Nabavka ulja I maziva za građevinske mašine

Datum:

03.03.2018. godina

IZMENA ZAKLJUČEN UGOVOR ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR

Javna nabavka:

JN 01-18pp

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za popravku kolovoza I trotoara -  emulzija

Datum:

19.04.2018. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 19.04.2018. godine

Javna nabavka:

JN 02-18pp

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za popravku kolovoza I trotoara -  građevinski materijal

Datum:

19.04.2018. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 19.04.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 29/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka prolećnog cvetnog rasada

Datum:

30.04.2018. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.05.2018. godine ZAKLJUČEN UGOVOR ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 21/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka polovnog vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila

Datum:

22.05.2018. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 23/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka vibro ploče

Datum:

22.05.2018. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 26/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka polovnog kamiona sa kontejnerom

Datum:

22.05.2018. godina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.05.2018. godine Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 22.05.2018. godine ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ODLUKA OOBUSTAVI ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 24/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka tarupa za košenje

Datum:

12.06.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 12.06.2018. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 32/18

Predmet javne nabavke:

Popravka I održavanje vozila I radnih mašina

Datum:

14.06.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 14.06.2018. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 28/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka polovne niskonoseće prikolice

Datum:

27.06.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 27.06.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 25/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka polovnOG KAMIONA SA KONTEJNEROM (HLADNJAČOM)

Datum:

04.07.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 04.07.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 33/18

Predmet javne nabavke:

Osiguranje zaposlenih

Datum:

11.07.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 11.07.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ODLUKA O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 34/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka polovnog kamiona sa kontejnerom

Datum:

20.07.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 20.07.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 30/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka sezonskog jesenjeg cvetnog rasada

Datum:

04.09.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 04.09.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 35/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka kombinovane građevinske mašine - rovokopa sa utovarivačem

Datum:

02.09.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 04.09.2018. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 36/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka ulja i maziva za vozila i građevinske mašine(JP za izgradnju opštine).

Datum:

29.09.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 29.09.2018. godine ZAKLJUČEN UGOVOR ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 37/18

Predmet javne nabavke:

 Nabavka evro dizela.

Datum:

14.10.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 14.10.2018. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 38/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka goriva (evro premijum BMB 95 i tečni naftni gas)

Datum:

14.10.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 14.10.2018. godine ZAKLJUČEN UGOVOR KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 39/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka soli za posipanje puteva (JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac)

Datum:

25.10.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 25.10.2018. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 31/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka dendro materijala (JP za izgradnju)

Datum:

25.10.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 25.10.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA PRODUŽETAK ROKA IZMENA DOKUMENTACIJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 41/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka traktorske prednje daske za sneg (JP za izgradnju opštine)

Datum:

28.10.2018. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 28.10.2018. godine DRUGI PRODUŽETAK ROKA DRUGA IZMENA DOKUMENTACIJE PITANJA 1 PITANJA 1 PITANJA 1 ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ZAKLJUČEN UGOVOR ZAKLJUČEN UGOVOR