JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / JAVNE NABAVKE / NABAVKE MALE VREDNOSTI

NABAVKE MALE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK GALERIJA SA TERENA

NABAVKE

MALE VREDNOSTI

#mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: office@jp-gm.org Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 15/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka rezervnih delova za vozila I građevinske mašine

Datum:

18.01.2019. godina

2019. godina OBAVEŠTENJE IZMENA DOKUMENTACIJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 17/19

Predmet javne nabavke:

Usluge popravke i održavanja vozila i građevinskuh mašina

Datum:

23.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.01.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 18/19

Predmet javne nabavke:

Osiguranja vozila

Datum:

23.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.01.2019. godine Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 18.01.2019. godine OBAVEŠTENJE - 2 IZMENA DOKUMENTACIJE - 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 17a/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za održavanje ulične rasvete

Datum:

31.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 01.02.2019. godine PITANJE I ODGOVOR - 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 14/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka ulja I maziva za vozila I građevinske mašine

Datum:

06.02.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.02.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 21/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka soli za posipanje puteva

Datum:

08.02.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.02.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 16/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka guma za vozila i građevinske mašine

Datum:

08.02.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.02.2019. godine OBAVEŠTENJE PITANJE I ODGOVOR - 1 OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE IZMENE OBAVEŠTENJE IZMENE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE PARTIJA 2 OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.03.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 08.03.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN PP 1/19

Predmet javne nabavke:

Usluge održavanja softvera za SMS naplatu

Datum:

15.04.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.04.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 8/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka sezonskog prolećnog rasada

Datum:

27.04.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 27.04.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 11/19

Predmet javne nabavke:

nabavka materijala za tekuće investiciono održavanje

Datum:

10.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 10.05.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 2/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamenog agregata za održavanje kolovoza i trotoara

Datum:

15.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.05.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA OBAVEŠTENJE PITANJE I ODGOVORI - 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 6/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za održavanje vertikalne signalizacije

Datum:

17.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.05.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 7/19

Predmet javne nabavke:

nabavka materijala za održavanje horizontalne signalizacije

Datum:

17.05.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.05.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 25/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka kamenog agregata za nasipanje kolovoza i trotoara

Datum:

12.06.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 12.06.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 19/19

Predmet javne nabavke:

Osiguranje vozila

Datum:

07.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 07.08.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 26/19

Predmet javne nabavke:

 Nabavka ulja i maziva

Datum:

14.08.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 14.08.2019. godine ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN MV 27/19


Nabavka ulja imaziva

Datum:

03.09.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 14.08.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE