JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / JAVNE NABAVKE / OTVORENI POSTUPAK

NABAVKE MALE VREDNOSTIJAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 31.07.2017. godine

Javna nabavka:

JN OP 19/17

Predmet javne nabavke:

Nabavka motornih uređaja i druge opreme za održavanje javnog zelenila

Datum:

31.07.2017. godina

GALERIJA SA TERENA

OTVOTRENI

POSTUPAK

#mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: office@jp-gm.org Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.11.2017. godine

Javna nabavka:

JN OP 30/17

Predmet javne nabavke:

Nabavka materijala za popravku kolovoza i puteva

Datum:

16.11.2017. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.01.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 1/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka softvera za SMS naplatu u Gornjem Milanovcu

Datum:

17.01.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.01.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 2/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka benzina I tečnog naftnog gasa u Gornjem Milanovcu

Datum:

17.01.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.01.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 3/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka Euro dizela u Gornjem Milanovcu

Datum:

17.01.2018. godina

IZMENA I DOPUNA DOKUMENTACIJE IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 26.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 13/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka  materijala za popravku kolovoza i trotoara

Datum:

26.02.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 26.02.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 11/18

Predmet javne nabavke:

Nabavka  asfalta i emulzije

Datum:

26.02.2018. godina

ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.03.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 20/18

Predmet javne nabavke:

Zakup opreme za obeležavanje horizontalne signalizacije

Datum:

23.03.2018. godina

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA OBAVEŠTENJE IZMENA  DOKUMENTACIJE IZMENA DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA IZMENA  DOKUMENTACIJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 30.03.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 16/18

Predmet javne nabavke:

Zakup vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila - “PAUK”

Datum:

30.03.2018. godina

ODLUKA O OBUSTAVI ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PART.1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU IZMENA  DOKUMENTACIJE ODLUKA O PRODUŽETKU ROKA

Javna nabavka:

JN OP 17/18

Predmet javne nabavke:

Zakup građevinske mašine buldozer

Datum:

20.04.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 20.04.2018. godine

Javna nabavka:

JN OP 18/18

Predmet javne nabavke:

Zakup građevinske mašine bager guseničar

Datum:

23.04.2018. godina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 23.04.2018. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PART.1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PART.1