JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / JAVNE NABAVKE / OTVORENI POSTUPAK

NABAVKE MALE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK GALERIJA SA TERENA

OTVOTRENI

POSTUPAK

#mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: office@jp-gm.org Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović
PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22 KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN OP 24/19


Zakup građevinske mašine - bager "guseničar"

Datum:

14.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.01.2019. godine 2019. godina IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN OP 12/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka dizel goriva

Datum:

15.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.01.2019. godine ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN OP 23/19


Zakup građevinske mašine - buldozer

Datum:

14.01.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 15.01.2019. godine IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN OP 22/19


Zakup opreme za obevežavanje horizontalne signalizacije

Datum:

21.03.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 21.03.2019. godine OBAVEŠTENJE IZMENA DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN OP 1/19


Nabavka materijala za popravku kolovoza i trotoara - Asfalt i Emulzija

Datum:

27.04.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 27.04.2019. godine OBAVEŠTENJE OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN OP 13/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka goriva (evro premijum BMB 95 i tečni naftni gas)

Datum:

17.06.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 17.06.2019. godine IZMENA DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O DODELI UGOVORA KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN OP 28/19

Predmet javne nabavke:

Zakup opreme za obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Datum:

28.09.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 28.09.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN OP 29/19

Predmet javne nabavke:

zakup građevinske mašine - buldozer

Datum:

28.09.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 28.09.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka:

JN MV 4/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka građevinskog materijala

Datum:

08.08.2019. godina

Javna nabavka:

JN OP 32/19

Predmet javne nabavke:

Nabavka polovnog kamiona sa raonikom i posipačem

Datum:

05.10.2019. godina

Datum kreiranja objave tenderske dokumentacije: 05.10.2019. godine